Πως να μπεÎŻτε στον Server!

 

1.Mπες στο Minecraft

2.Πάτα add server {ip: 94.130.53.134:38657}

3.ΣτεÎŻλε τον τετραψήφιο κωδικĎŚ στο bot Omega Roleplay#3892

Create a Free Website With Webador